درباره چیکورو Chikoro

25 شهریور 1400

مدرسه آموزشی
چیکورو

ما برای ساختن یک مدرسه اینجاییم. مدرسه ای که میخواهد به تمام دانشجویان خود کمک کند به کمترین منابع مالی به بهتزین منابع آموزشی دسترسی مستقیم داشته باشند.

تیمی شگفت انگیز

اعضای تیم ما

photo ۲۰۲۱ ۰۵ ۱۶ ۱۹ ۰۲ ۴۷ درباره چیکورو Chikoro ▣◱ چیکورو

فرشید امین زاده

سرپرست چیکورو

photo ۲۰۲۱ ۰۹ ۱۷ ۲۳ ۲۹ ۳۸ درباره چیکورو Chikoro ▣◱ چیکورو

الیار پوراکبر

مدیر محتوا

photo ۲۰۲۱ ۰۹ ۱۶ ۲۱ ۳۲ ۴۴ درباره چیکورو Chikoro ▣◱ چیکورو

آناهیتا خیری

کارشناس محتوا

مرتضی اکبری

کارشناس محتوا

سوران یاری

سرپرست آموزش

محمدحسن ناصح

سردبیر محتوا

حسین عبداللهی

کارشناس فروش

مریم فاتحی

کارشناس محتوا

مکانی شگفت انگیز برای ماجراجویان پرانگیزه

متخصص سئو متخصص طراحی متخصص بازاریابی متخصص استارتاپ

چیکورو در دنیای دیجیتال

هر آنچه برای فعالیت در اختیار داشتیم را روی میز قرار دادیم و فقط شروع کردیم. ما اینجا هستیم تا چیکورو بعنوان یک مدرسه در راستای کمک به افراد مختلف از سراسر ایران فعالیت مستمر داشته و مفید واقع شود.

center6 درباره چیکورو Chikoro ▣◱ چیکورو
center4 درباره چیکورو Chikoro ▣◱ چیکورو
center5 درباره چیکورو Chikoro ▣◱ چیکورو
center2 درباره چیکورو Chikoro ▣◱ چیکورو
center7 درباره چیکورو Chikoro ▣◱ چیکورو

دریافت اخبار چیکورو

تمامی حقوق برای چیکورو محفوظ است.