همکاری بعنوان مدرس و مربی آموزشی در چیکورو

همکاری بعنوان مدرس و مربی آموزشی در چیکورو

انتشار محصول و کسب درآمد را برایتان آسان میکنیم

همواره در تلاش هستیم تا کمک کنیم بتوانید به کلنی بزرگی از مشتریان و دانشجویان دسترسی پیدا کنید و بتوانید با تولید محصول برای نیاز دانشجویان وارد بازار کار تخصصی خودتان شده و مسیرتان در زندگی شغلی را به درستی ادامه دهید.

0 هزار
کاربر تا به امروز
0
استارتاپ فعال
0 +
شریک کلیدی
0 سال
فعالیت حرفه ای

بشما در کسب درآمد کمک میکنیم

icon01 2 همکاری بعنوان مدرس و مربی آموزشی در چیکورو ▣◱ چیکورو

بستر پویا

تمام چیزی که برای انتشار محصول نیاز دارید

icon02 1 2 همکاری بعنوان مدرس و مربی آموزشی در چیکورو ▣◱ چیکورو

تیم بازاریابی

چالش هایی که شما تجربه نمیکنید، ما حل میکنیم.

icon03 1 2 همکاری بعنوان مدرس و مربی آموزشی در چیکورو ▣◱ چیکورو

جامعه بزرگ مخاطبین

جامعه ای از مخاطبین که باید برای فروش باید بسازید.

ماموریت ما

کمک به همه هم وطنان در سراسر این آب و خاک است تا به آموزش دسترسی پیدا کنند و بتوانند یک زندگی حرفه ای را شروع کنید. توسعه مهارت های شما جزو حقوق شماست که ارزشمند است.

چشم انداز ما

داشتن جامعه ای متخصص با اهداف بزرگ در مسیر توسعه زیرساخت های این مرز و بوم و ارائه کلاس جهانی مهارت های خودشان در زمینه های مختلف است و این رویه همیشه باید اامه پیدا کند.

ketabmetab-logo-128
bookzisto-logo
Caloric-logo
mrboorse-logos
Digiwp-main-logo

بیایید صحبت کنیم

اگر دانشگاه، شرکت یا موسسه هستید یا دوست دارید بعنوان همکار بما کمک کنید.